Субота, 08.08.2020, 21:11
Вітаю Вас Гість | RSS

Рашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


План розвитку школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РАШІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПЛАН РОЗВИТКУ

РАШІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

2016-17 -2020-21 н.р.

Матеріали підготовлені творчою групою

Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Гадяцької районної ради Полтавської області

 

ЗМІСТ

І. Вступ.

ІІ. Аналіз стану навчально-виховного процесу.

ІІІ. Аналіз матеріально-технічної бази школи.

ІV. Концептуальні засади.

V. Програма розвитку школи.

VІ. Очікувані результати.  

І. ВСТУП.

СТРАТЕГІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РАШІВСЬКОЇ ЗОШ І-Ш СТ..

         У ХХІ столітті головну роль починає відігравати якість: товарів, послуг, технологій, життя. Успішною стає людина яка здатна швидко адаптуватися до змін, що відбуваються в сучасному світі. І тут на перший план висувається така сфера людської діяльності як освіта. Сучасна школа має гарантувати якість освітніх послуг. Освітній процес у школі повинен мати випереджувальний характер, бути націленим у майбутнє.

         Нагальною потребою сьогодення є упровадження інноваційних технологій у шкільну практику.

         Аналіз організації освітнього процесу в школі та  усвідомлення проблем розвитку освіти в Україні викликали необхідність розробити план розвитку Рашівської ЗОШ І-Ш ст.. Гадяцької районної ради.

         План розвитку школи визначає основні шляхи її розвитку. Він спрямований в площину цінностей особистісного розвитку кожного учня, варіативності й відкритості освітньої системи школи. Скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалась модель випускника.

         План є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації.

         В плані враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

         В розробці Плану розвитку школи робоча група керувалася Законами України:

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Постановою Кабінету Міністрів України: «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування».

Указами Президента України:

«Про основні заходи розвитку соціальної сфери села», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні», «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження основних заходів з розвитку та  підтримки волонтерського руху в Україні».

         В Плані розвитку школи врахована постійна взаємна координація дій в межах Сарського освітнього округу до якого входить Рашівська ЗОШ І-Ш ст..  

ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

РАШІВСЬКОЇ ЗОШ І-Ш СТ..

                  На 1 вересня 2016 року Рашівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів налічує 122 учні.

         У школі навчається:

         Учнів 1-4 класів – 4 класи в них 58 учнів.

         Учнів 5-9 класів – 5 класів в них 47 учнів.

         Учнів 10-11 класів – 2 класи в них 17 учнів.

Педагогічний колектив налічує 19 осіб.

18 учителів, 1 практичний психолог.

Вищу педагогічну освіту мають 17 учителів.

 

Педагогічний стаж мають:

До 3-х років – 1 особа

До 20 років – 3 осіб

20 років і більше – 15 осіб.

 

Кваліфікаційні категорії мають:

Спеціаліст – 4 чоловіки.

Спеціаліст вищої категорії – 7 чоловік

Спеціаліст першої категорії – 6 чоловік

Спеціаліст другої категорії – 2 чоловік

 

Педагогічні звання:

Учитель – методист – 2чол.

Старший учитель – 5 чол.

Порівняльна характеристика за останні та наступні роки кількості учнів показує стабільність учнівського контингенту  на рівні 120-130 учнів.

Аналіз стану навчальної діяльності свідчить про позитивні зміни. В школі не має зниження проценту успішності учнів.

В 2015-16 н.р. в школі навчалося 127 учнів.

Система роботи з обдарованими дітьми направлена на виявлення талановитих учнів та розвиток їх творчих здібностей.

Завдяки науково - методичній, дослідницькій роботі педагогічні працівники нашого навчального закладу постійно удосконалюють свою професійну майстерність в межах школи. Кожен учитель працює над власною методичною проблемою. Результати своєї роботи вчителі систематизують, створюють папки, оформляють стенди, дидактичні матеріали, поповнюють матеріали шкільного  методичного  кабінету.

 Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Головна мета методичної роботи в Рашівській ЗОШ І-ІІІ ст..– це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

Адміністрація Рашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти.

     Серед завдань:

-   використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності;

-   активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду;

-   розвиток творчої активності педагогічних працівників;

-   поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

-   удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів.

Керівництво закладу, представляє собою команду ініціативних, досвідчених педагогів, які  мають вищу педагогічну освіту.

Директор – Андрусенко Володимир Васильович, вчитель фізичного виховання, вищої кваліфікаційної категорії,  старший вчитель. Педагогічний стаж – 31 рік.

Заступник директора з навчально–виховної роботи – Гіцман Ігор Анатолійович, вчитель української мови вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист. Педагогічний стаж – 33 роки.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Балко Володимир Володимирович, вчитель української мови та літератури, першої  кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж -  18 років.

Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, школі, для забезпечення навчально - виховного процесу, якісного виконання навчальних планів і програм, впровадження Держаних стандартів освіти. В основі організації методичної роботи діагностика потреб, щорічне здійснення аналізу якісного складу педагогічних кадрів. Відповідно до штатного розпису проведено добір керівних кадрів.  Підготовча робота адміністрації школи була спрямована на аналіз якісного складу вчителів та їх фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предмету, стану календарного, поурочного планування, виконання навчальних програм.

 У  Рашівській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів працює педагогічний  колектив, що  має  високий   рівень фахової  та методичної  підготовки  для  забезпечення  якісної організації  навчально-виховного  процесу,  реалізації поставлених  завдань. В 2015-2016 н.р. працювали  19 педпрацівників, з яких 7- мають вищу кваліфікаційну категорію, 6 - І  кваліфікаційну категорію , 2- ІІ кваліфікаційну категорію, 4 - спеціаліст. 2 вчителі мають звання «Учитель-методист», 5- звання «Старший учитель».

Моніторинг педагогічного колективу свідчить про  стабільність   кількості  педагогічних  працівників, що  мають  вищу  кваліфікаційну  категорію.  Планово  оновлюється педагогічний  склад колективу. За останні  три роки до  школи  прийшли 3 молоді  спеціалісти.

      Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, їх розстановка доцільна, всі предмети викладають учителі за фахом,  крім  фізики та  географії.

    Підвищенню освітнього  рівня  педагогів  школи значною  мірою сприяє проведення  у визначеному чинним  законодавством  процес  атестації вчителів. Гласна, об’єктивна, кваліфікована оцінка діяльності  вчителів з  боку  адміністрації  школи, шкільних  методичних об’єднань учителів, звіти та  організація  творчих  портретів педагогів, що  атестуються,  підвищує персональну відповідальність  за  якість  праці, стимулює удосконалення методичної  майстерності і  розвиток  творчої  ініціативи.

Стабільними та  позитивними є результи рівня  навченості  учнів  за  підсумками останніх 5 навчальних  років.

З  усіх 28 предметів інваріативної частини навчального  плану  якісний  показник рівня  навченості  учнів перевищує   50 %.

 Якісний показник, що  перевищує 60%, зафіксовано в  24 навчальних дисциплінах.

 Це  свідчить   про  якісну  підготовку  до  уроків  усіх  учителів школи, систематичний  і  якісний  контроль за навчальною  роботою школярів, високу  відповідальність педагогічних  працівників, їх високий  рівень фахової  і методичної  підготовки.

         У  школі сформована  система контролю  за результатами  навчальної  роботи. У  цій  системі  внутрішньошкільного  моніторингу  дієве  місце  відводиться  методичним  об’єднанням, які  приймають  участь у  підготовці текстів контрольних  робіт,  аналізують  результати, заслуховуються  і обговорюються  накази, видані  за  результатами проведеного  контролю на  засіданнях ШМО. 

Читати все

Пошук
Друзі сайту

<